Heeft u vragen, tips of ideeën dan kunt u contact met ons opnemen:

Stuur een mail naar:
Louise Swart (louiseswart @home.nl)
Anna-Maria Murtas (ammurtas@ hotmail.com)

Gegevens van de stichting:
Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland
Bankgegevens: NL31INGB0006030340 tnv Stichting HELP Malawi Nederland, Bussum

Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland is een ANBI,
RSIN / fiscaal identificatienummer : 850183716
Ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam: 51814986

Belastingvoordeel door schenkingsovereenkomst.

Onze stichting is een ANBI en hierdoor is mogelijk om uw gift aan onze stichting effectiever te laten zijn. Dit kan door middel van een schenkingsovereenkomst. De schenkingsovereenkomst wordt door u als gever en ons als ontvanger van de benodigde gegevens voorzien. Bij uw belastingaangifte mogen giften, die voldoen aan de voorwaarden van die overeenkomst, van uw inkomen worden afgetrokken. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen betaalt de belastingdienst 18,65% tot 51,59% terug. In deze situatie is geen drempel.

Deze schenkingsovereenkomst is voor u en voor ons interessant als u zich voor minimaal vijf jaar en minimaal €150,00 per jaar aan onze stichting wilt binden. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat een jongere zich kan ontwikkelen en zo het vooruitzicht heeft op een menswaardige toekomst.

Hoe kunt U dit regelen: Download het volgende bestand: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

U vult uw onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’, zowel op het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger. –  U ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger (onze stichting) en stuurt beide exemplaren naar onderstaand adres. –  Onze stichting vult vervolgens onze onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren. –  Onze stichting stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar u, de schenker, en houdt haar eigen exemplaar.

Het adres waar u de exemplaren naar toe kunt sturen is:

H.E.L.P. Malawi Nederland
p/a Louise Swart
Mosheide 6
8471 V.T. Wolvega

Wat doen we met uw donatie?

Met uw donatie steunt u verschillende projecten waarbij wij streven naar duurzame zorg vooral op het gebied van onderwijs en huisvesting.
De projecten waar we aan werken/ hebben gewerkt kunt u hier vinden. Uw donatie wordt alleen besteed aan de projecten en de realisatie daarvan. Alle persoonlijke gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfskosten e.d. worden door de individuele bestuursleden uit eigen middelen betaald.

Specifiek project sponsoren

Als u wilt, bepaalt u zelf aan welk project wij uw gift besteden. U kunt dit kenbaar maken door het project wat u wilt sponsoren te vermelden bij uw gift, of u kunt ons dit via de mail bekend maken.

Goederen/ Diensten sponsoren

Wilt u/ uw bedrijf goederen of diensten sponsoren, is dat uiteraard mogelijk. Dit kan van alles zijn, materialen voor school/ de kliniek, gebruiksvoorwerpen ed.
Bij het sponsoren van goederen is het belangrijk om te weten dat verscheping hiervan vrij prijzig is. Daarnaast is het bij sommige goederen soms beter om deze in het (buur)land zelf te kopen om zo de economie hier te stimuleren.

Uw donatie

Om projecten te kunnen onderhouden en vooruit te kunnen plannen zijn maandelijkse bijdragen welkom. Uiteraard zijn wij ook zeer blij met iedere eenmalige donatie.

U kunt uw donatie overmaken naar:

NL31INGB0006030340 tnv Stichting HELP Malawi Nederland, Bussum
Wij stellen iedere donatie zeer op prijs.
Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland is een ANBI, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam: 51814986
In de jaarverslagen kunt u vinden hoe de gelden worden besteed. Elk jaar maken wij het financieel jaarverslag openbaar.

Zikomo kwambiri (Hartelijk Bedankt)!

Zonder steun van de verschillende instellingen, maar ook van alle particuliere sponsoren zouden wij deze ontwikkelingsprojecten niet kunnen uitvoeren.

-Mgr. Scholtensschool
-Katholieke vrouwenvereniging
-Houthakkers
-V.O.M. Wolvega
-Pizzeria ristorante Sardegna
-Individuele sponsoren die 4 jaar een student sponsoren
-Maandelijkse automatische giften
-Soroptimistclub De Eemsmond
-Protestantse gemeente Wolvega.