Update: Herbeplanting en fruitbomen

Admin/ april 13, 2018/ Herbeplanting en fruitbomen

Dit is nu de tweede keer dat er jonge plantjes/boompjes in ‘de tree-nursery’ zijn.  De meeste planten/boompjes van de eerste keer zijn nu verdeeld over het dorp. Deze tree-nursery wordt verzorgt door een aantal vrouwen en 2 mannen.  Ze krijgen hierbij hulp en raad van een expert van het departement voor landbouw. De vrouwen die betrokken zijn bij dit project

Read More

Update: Herbeplanting en fruitbomen

Admin/ oktober 13, 2017/ Herbeplanting en fruitbomen

Het project herbebossing blijkt een groot succes te zijn geworden. Eind 2016 is het dorp met dit project gestart en zijn de eerste bomen geplant. Er is veel van die eerste ronde geleerd. Het afgelopen half jaar zijn er ontzettend veel (fruit)boompjes geplant. Dzoole-village heeft een expert gezocht om de mensen te leren hoe fruitbomen (bijvoorbeeld mango bomen) geënt moeten worden. Geënte bomen groeien

Read More

Herbeplanting en fruitbomen

Admin/ oktober 13, 2016/ Herbeplanting en fruitbomen

Samen met de commissie voor ontwikkeling (CBO) van Dzoole village hebben we beslotenom het dorp te blijven ondersteunen als het gaat om onderwijs.  Het project voor Herbebossing en landbehoud zien wij als belangrijk project als het gaatom het onderwijzen van de inwoners van Dzoole. Het is een nieuw project waarbij een boomkwekerij is opgezet. Daar zijn meer dan 20.000 boompjes

Read More