Update Childdaycare centers

Bestuur/ april 4, 2024/ Child-Day-Care, Nieuws

Het is een jaar geleden dat wij – Louise, Ankie, Els en Anna-Maria – in Malawi waren. We hebben toen gewerkt aan een aantal projecten. Eén van de dingen die we hebben gedaan is het opnieuw inrichten, opruimen en ordenen van het childdaycare in ons community center (CDC 2).  Verder hebben we spelletjes en leermateriaal meegenomen voor de kinderen. Ook zijn er nieuwe tafels en stoelen gekocht om aan te zitten voor als de kinderen met de spelletjes spelen.

Ook het kleine childdaycare aan de andere kant van het dorp, dat we als sinds jaren ondersteunen
(CDC 1), hebben we voorzien van nieuw spelmateriaal.

In beide peuterspeelzalen hebben we een aantal peuterspeelzaalleidsters uitleg gegeven over de spelletjes. Het was erg kort en vluchtig, omdat we in de vakantieperiode aanwezig waren.

Nu een jaar later kunnen we vertellen dat de materialen nog steeds worden gebruikt.

De kinderen krijgen op gezette tijden de mogelijkheid om in groepjes te spelen met de materialen. De spulletjes worden door de leidsters uit de kasten gehaald en aan de groepjes gegeven. Tijdens het spelen, worden de kinderen ook begeleid door de leidsters.

Na het spelmoment worden de spulletjes door de leidsters weer op de goede plek neergezet. Voor zover we nu kunnen zien, zijn de spelmaterialen nog compleet en worden ze goed verzorgd in beide CDC’s.

Onderling hebben de leidsters van de 2 CDC’s geen overleg over hoe ze met de materialen werken. Ze hebben de afspraak gemaakt dat er bij problemen contact wordt gezocht met elkaar.

Bibliotheek

De bibliotheek van Dzoole primary school

De bibliotheek wordt nog steeds goed bezocht door de leerlingen van de school. De bibliothecaris, Sophex, ontvangt wekelijks tussen de 45 en de 70 leerlingen.

Share this Post