Schooljaar 2022

Bestuur/ februari 7, 2022/ Scholarships

We weten nu wie onze nieuwe studenten voor de komende 4 jaar zijn. Dat dit zo laat komt is vooral te wijten aan de stormen die momenteel Malawi in de greep hebben.
De zware regens en de daardoor onbegaanbare wegen hebben ervoor gezorgd dat de selectiecommissie deze week pas bij elkaar kon komen. Deze selectie commissie bepaalt welke kinderen van Dzoole primary school in aanmerking komen voor een scholarship en bestaat uit: De directeur en adjunct-directeur van de primary school, een paar chiefs, Lemani en de ‘moeders groep’.
In deze ‘moeders groep’ zitten een aantal vrouwen die de vrouwen in het dorp vertegenwoordigen. De groep bespreekt maandelijks ‘dorpse’ zaken/problemen’, organiseert  activiteiten en biedt hulp waar dit wordt gevraagd. 

Ook dit schooljaar sponsoren we weer kinderen van 2 basisscholen. Vanwege Corona is HELP Malawi Children nog niet terug bij de Nanthombaschool. Van deze school dus ook komend schooljaar geen nieuwe studenten. Zie hiervoor de info van vorig jaar: http://helpmalawi-nederland.nl/index.php/2021/01/23/schooljaar-2021

Januari 2022: Gesponsorde studenten in het voortgezet onderwijs.

Van de Nanthombaschool

Form 3:  9 studenten
Form 4: 10 studenten.

Dit zijn 9 meisjes die allen intern zitten.
De jongens zijn extern en lenen van ons allemaal een fiets.

Van Dzoole-primary school

Form 1: 13 nieuwe studenten.
Form 2: 7 studenten.
Form 3: 4 studenten.
Form 4: 20 studenten.

Overige gesponsorde kinderen/jongeren

  • Eén dove jongen, een blinde jongen en een albino meisje.
  • Janet, de student laatste jaar verpleegkunde is bezig met het afronden van haar studie.      Door corona is er een aantal maanden geen les gegeven en mocht ze geen stage lopen. Ze heeft nu nog 9 weken stage en doet hierna college final exams. Hierna moet ze in Oktober nog Council exams doen zodat ze ook in de government hospitals mag werken.
  • Eén student, eerste jaar, Technical college, Zomba.

In totaal sponsoren we komend schooljaar 66 studenten.

Namens alle gesponsorde kinderen en jongeren willen we iedereen weer hartelijk bedanken. Deze sponsoren maken het verschil tussen leven in armoede en hoop op een betere toekomst.

Share this Post