Sponsoren

Wij zijn vanaf 2009 actief in Malawi.
In dit jaar zijn we sponsoren gaan zoeken voor scholarships voor jongeren die graag naar het voortgezet onderwijs willen. Deze hebben we in eerste instantie gevonden onder familie, vrienden, kennissen.

In 2010 zijn we ook actief donateurs gaan zoeken onder verenigingen, organisaties en bedrijven.

In de loop der jaren kwamen er andere projecten bij, waarbij onze financiële steun werd gevraagd. Als stichting proberen we steeds goed te kijken of deze projecten binnen onze doelstelling passen en of het financieel mogelijk is voor onze stichting.

Zonder steun van alle particulieren en de verschillende organisaties en verenigingen, zouden wij deze ontwikkelingsprojecten niet kunnen uitvoeren. 

Wij danken al onze donateurs/sponsoren voor hun bijdrage aan onze projecten:

-Katholieke vrouwenvereniging, Houthakkers Serviceclub West-Stellingwerf, V.O.M. Wolvega, Protestantse gemeente Wolvega. Individuele sponsoren die 4 jaar een student sponsoren, Maandelijkse automatische giften, Eenmalige giften.

Warme groet, Louise Swart, Anna-Maria Murtas, Roelof Veldhuizen en Brechje Swart

Bestuursleden Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland
Bankgegevens: NL31 INGB 00060 30340 t.n.v. Stichting HELP Malawi Nederland, Bussum