Welkom op de site van Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland!

Wij zijn een goede doelen organisatie, onze sponsorgelden worden
voor 100 % besteed aan onze projecten.

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis voor de stichting.
Alle onkosten die zij maken worden door hen zelf betaald.

De Stichting is op 17 januari 2011 opgericht en werkt samen met de Amerikaanse stichting “H.E.L.P. Malawi Children” die al sinds 2006 in het Balakka district ontwikkelingswerk ontplooit.

Anna-Maria Murtas was in 2005 op vakantie in Malawi en zag daar de schrijnende toestand van de Nanthomba primaryschool. De school had geen gebouw en de ongeveer 50 leerlingen zaten midden op de dag in het zand. Terug in Nederland heeft zij geld ingezameld en hiervan is in 2006 het eerste stenen schoolgebouw gebouwd met twee lokalen en schoolbanken.

In 2006 kwam Jillian Wolstein (een Amerikaanse vrouw) In Malawi en heeft dit initiatief doorgezet. Zij heeft stichting ‘HELP Malawi Children’ opgericht met als doel de bevolking van het Balakka district te helpen. Hieronder valt ook de Nanthomba primaryschool. De Amerikaanse stichting ‘HELP Malawi Children’, heeft de school toen uitgebreid met nog eens 3 gebouwen en huisjes voor de leerkrachten. Momenteel heeft de school 6 schoolgebouwen, 12 lokalen, huisjes voor de leerkrachten, toiletgebouwtjes, een bibliotheek en een kinderdagopvang.

Tegenwoordig wordt de school gesteund door de overheid van Malawi en werken er gediplomeerde leerkrachten waarvan een deel door de overheid wordt betaald. HELP Malawi Children neemt de rest van de kosten voor haar rekening. Anna-Maria heeft altijd contact gehouden met de mensen in Malawi en in 2008 kwam an HELP Malawi Children het verzoek of zij creatieve lessen wilde gaan opzetten/ geven op de school.

De school had praktisch geen materialen, laat staan geld om dit aan te kunnen schaffen. Anna-Maria is op zoek gegaan naar mensen met wie zij dit project vorm kon geven. Hieruit is het eerste project, “KLEUR AAN HET LEVEN”, opgezet door een groep van zes vrijwilligers (Anna-Maria, Maurizio, Louise, Maaike, Roelof en Brechje). Deze groep is in 2009 naar Malawi gegaan om daar de kinderen en leraren van de Nanthomba school lessen te geven. Geraakt door alles wat ze daar zagen/meemaakten, is deze groep de gemeenschap en de Amerikaanse stichting blijven steunen door fondswerving voor verschillende projecten en door zelf projecten, zoals bijv. studiebeurzen voor het voortgezet onderwijs, op te zetten. Voortvloeiend hieruit is de stichting H.E.L.P. Malawi Nederland opgericht om zo beter en meer gestructureerd hulp te kunnen bieden op lange termijn.

In 2018 is de stichting gaan samenwerken met Future4All, een kleine stichting, die opgericht is door Lemani Ngaiyaye. Lemani was voorheen medewerker van HELP Malawi Children en heeft nu een eigen stichting die werkzaam is in de omgeving van Ntcheu. In dit district ligt de plaats Dzoole-village. Sinds 2012 zijn wij ook hier actief. Over een aantal gerealiseerde projecten aldaar kunt u meer lezen op: http://helpmalawi-nederland.nl/index.php/category/projecten/afgeronde-projecten/page/3/

Het doel van Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland: 

Er voor zorgen dat een aantal kinderen / jongeren in Malawi zo goed mogelijk onderwijs kunnen volgen. We streven er naar om faciliteiten te creëren die goed onderwijs bevorderen. Om dit doel te bereiken werken we in sommige gevallen nauw samen met de Amerikaanse Organisatie H.E.L.P Malawi Children.

De visie van Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland:

De stichting gelooft in de kracht van kinderen en jongeren. Zij wil er voor zorgen dat kansarme kinderen en jongeren deze kracht kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze hun eigen toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen. De projecten van HELP Malawi Nederland en iedereen die er aan meewerkt, dragen bij aan het zorgen voor een essentieel en duurzaam verschil.