Up-date: Child-Day- Care

Admin/ maart 13, 2018/ Communitiy centre

Louise en Marjet hebben in de eerste week direct het in bouw zijnde child day care bezocht samen met Lemani. Momenteel is er één CDC (Child-Day- Care-Center) in Dzoole village. Daar komen wel 120 kinderen per dag. Dit kinderdagverblijf is te klein voor alle kinderen die dagelijks in het dorp opgevangen zouden kunnen worden.

Om beter aan de behoefte aan kinderopvang te kunnen voldoen is besloten om centraal in het dorp een tweede CDC te bouwen. De bouw is in januari 2018 gestart en is nog niet afgerond. Na een break tijdens de hevige regens zal binnenkort weer verder worden gebouwd en zal er ook wel meer duidelijkheid komen over wanneer eerste kinderen er kunnen worden opgevangen.

Dankzij de hulp van Intronics/Bits for kids kan de bouw worden gerealiseerd. Op de foto zie je Louise en Marjet, familieleden van Lemani en andere dorpsbewoners voor het nieuwe child-day- care-center staan met de uitgereikte check van Intronics/Bits for kids.

Dit nieuwe CDC dat midden in het dorp naast één van de kerken wordt gebouwd, wordt groter dan het bestaande en heeft meerdere vertrekken bestemd voor verschillende doeleinden.

Het zal de functie van een soort dorpshuis krijgen: 
-Er komt een groot vertrek voor de Child-Day- Care;
-En een iets kleiner “Restroom” voor de kinderen;
-Een grote ruimte zal dienst gaan doen als bibliotheek voor iedereen, waar de mensen kunnen gaan zitten te lezen;
-Ook komt er een magazijn.

Het is de bedoeling dat er elektriciteit komt, zodat studenten en volwassenen er ook ’s avonds gebruik van kunnen maken. Dan kan men ook gebruik maken van de CDC-ruimte om te lezen of studeren.

Vrijwilligers zullen alle activiteiten begeleiden en het gebouw beheren. Dit wordt door Lemani in goede banen geleid.

Er gaan momenteel dagelijks meer dan 100 kinderen naar de kinderdag opvang van Dzoole, Het huidige gebouw, bestaande uit 1 lokaal en een kleine opslagruimte, is dus veel te klein,. er is niet genoeg ruimte om al deze kinderen goed op te vangen. Zeker niet in de regentijd. Daarom wil men graag een tweede lokaal erbij bouwen. De stenen hiervoor hebben de bewoners zelf al gebakken.

Zowel de mannen als vrouwen van Dzoole zijn altijd bereid om daar te helpen waar ze kunnen. Dit als vrijwilligers. Voor materiaal en deskundige arbeiders is geld nodig.

Het eerste bedrag van €2800,-is gedoneerd door het bedrijf Intronics, waarbinnen de goede doelen ‘Bits for kids’ opereert. Nu, septemder 2018, blijkt dit meer te zijn dan in het begin is begroot. Dit komt mede door duurdere materialen. Zie up-date oktober 2018.

Dit vinden wij en natuurlijk de bewoners van Dzoole-village geweldig.

Share this Post