Update project: Bouwen van twee onderwijzershuizen

Admin/ maart 1, 2018/ Bouwen van 2 onderwijzershuizen

Maart 2018

Op de basisschool van Dzoolevillage staan 1000 kinderen ingeschreven. In deze afgelegen streek bezoeken leerlingen uit de wijde omgeving deze plattelandsschool. Iedere dag komen ze zij lopend naar school. De kinderen kunnen echter niet altijd onderwijs volgen vanwege het volgende probleem:
De meeste onderwijzers wonen niet dicht bij de school. Zij huren een huis in Ntcheu, de dichtst bij gelegen grotere plaats op ongeveer 15 km van Dzoolevillage. Normaal komen de onderwijzers met de fiets naar school. In het regenseizoen echter is het bijna onmogelijk om de school te bereiken vanwege onbegaanbare wegen. Doordat een aantal onderwijzers hierdoor niet op school komen, krijgt een deel van de kinderen geen les. Dit heeft invloed op het totale lesprogramma, met als gevolg dat het niveau van de kinderen naar beneden gaat en er soms ook leerlingen vroegtijdig moeten stoppen met school. 

‘Op deze foto’s ziet u de bouw in 2012 op de tweede foto staat op de achtergrond de school’

Om voor continu onderwijs te zorgen en uitval te voorkomen zijn bij de school in 2012 voor onderwijzers twee huizen gebouwd. Onze stichting heeft dit project gefinancierd. Dit was mogelijk door een privé gift en de steun van de Soroptimisten groep ‘De Eemsmond’ uit Noord Groningen. Vanaf de bouw in 2012, worden deze onderwijshuizen optimaal gebruikt. In het ene huis woont Lydia (onderwijzeres en bibliothecaresse) en in het andere huis de adjunct directeur en zijn gezin. Stagiaires wonen bij Lydia in huis. 
In elk onderwijzershuis kunnen meerdere alleenstaande onderwijzers wonen. De onderwijzers die bij de school wonen zijn een rolmodel voor de leerlingen en hebben tijd om na schooltijd kinderen extra te helpen. De bibliothecaresse kan ondersteuning van leerkrachten krijgen bij het runnen van de bibliotheek (bijvoorbeeld verruiming openingstijden).

Echter, een deel van de onderwijzers moet door gebrek aan huisvesting, in de regentijd nog steeds verstek laten gaan, Duidelijk is dat als er meer onderwijzershuizen zouden zijn, de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk zou verbeteren. De lokale gemeenschap is echter niet in staat om dit te kunnen financieren.
De stichting Help Malawi Nederland heeft het verzoek gekregen nog twee onderwijzershuizen financieel te ondersteunen. De ouders bakken zelf de stenen voor de huizen en helpen als vrijwilligers mee aan de bouw.

Foto: het onderwijzershuis, een twee-onder-één kap woning, dichtbij de school.

Kosten van dit project: €16.000, –

Voor dit project hebben wij een belangrijke toezegging gekregen van Wilde Ganzen.
Wilde Ganzen is bereid één derde deel van het totaal bedrag te doneren onder de voorwaarde dat de stichting Help Malawi Nederland zelf twee derde, dus ongeveer €10.350, -, binnen één jaar bijdraagt. Wij zijn daarom hard op zoek naar nog sponsoren die kunnen helpen om dit mooie project te verwezenlijken. Uw bijdrage wordt dus bijzonder goed besteed.

Wilt U bijdragen aan de bouw van deze huisjes en zo aan beter onderwijs voor de kinderen van Dzoolevillage stort Uw gift dan op bankrekeningnummer

NL31INGB0006030340  o.v.v. teacher houses

 Wilt u ons berichten als u andere mogelijke sponsoren weet (bijv. via uw zaken- of kennissenkring)?

Share this Post