Update: Scholarships/ studiebeurzen oktober 2017

Admin/ oktober 21, 2017/ Scholarships

Onvoorstelbaar voor ons maar………                                                                                                                  
Op vrijdag 15 september werden de resultaten van de eindexamens van groep 8 eindelijk bekend gemaakt. Op deze uitslagen hebben de kinderen 4 maanden gewacht niet wetende of ze waren geslaagd en/of ze waren geselecteerd voor een voortgezet onderwijs school. Drie  dagen later wordt er van deze kinderen verwacht dat ze aanwezig zijn op de voortgezet onderwijs school waarvoor ze zijn geselecteerd en hun eerste schoolgeld betalen. Alle voortgezet onderwijs scholen zijn namelijk op 18 september weer begonnen.

De Nanthombaschool.

Op de Nanthombaschool hebben 86 kinderen examen gedaan en zijn er 74 geslaagd. Van deze 74 kinderen zijn er 21 geselecteerd voor het voortgezet onderwijs. Dit is heel weinig. De reden hiervan is dat er in dit gebied een groot tekort is aan voortgezet onderwijs scholen. Het onderwijs departement selecteert dan, in verhouding met het aantal geslaagde kinderen van elke basisschool.  

In de week van 18 september hebben de directeur, 2 leraren, en 2 mensen van ‘H.E.L.P. Malawi children’ bij elkaar gezeten om te bekijken welke geselecteerde kinderen een scholarship nodig hebben. Zij kwamen tot de conclusie dat alle 21 hiervoor in aanmerking komen. Als stichting is het ons gelukt om 11 sponsoren te vinden die 4 jaar lang (weer) willen sponsoren. De andere 10 kinderen worden gesponsord door H.E.L.P. Malawi Children. Alle studenten die gesponsord worden staan op de site www.helpchildren.org. De eerstejaars staan er momenteel nog niet op maar Juve, onze contact persoon van H.E.L.P., zal ze er binnenkort opzetten.

Dzoole primary school 

Van de kinderen die daar eindexamen hebben gedaan zijn er 17 geselecteerd.  Lemani, onze contactpersoon, zit hier in de goede doelen groep (CBO) en samen met ‘the School Managment Committee’, ‘the mother Group’, leraren en de Chief, hebben ze bekeken welke kinderen voor een scholarship in aanmerking komen.

In deze omgeving is alleen onze stichting actief en zijn er ook  geen andere bronnen waar ze eventueel geld van kunnen krijgen. Dit is wat Lemani schreef op dinsdag 19 september; 

Hi Louise and Board,

We had a very hot meeting to select who needs scholarship the most and is really motivated and committed to continue with education. Please, find as attached a list of the students. There are two sheets: one with old students while the other with new students. Let me know what you think. I have not yet assured them that they will get a scholarship until I finally hear from you. 

Looking forward to hearing from you

Zikomo kwambiri

Lemani  

Op de lijst met nieuwe studenten staan 11 eerste jaars studenten maar ook 2 studenten in het tweede jaar en twee studenten in het derde jaar. Na overleg hebben we als bestuur besloten om alle 15 studenten te sponsoren. Dit kunnen we doen dankzij een grotere gift die we hebben gekregen en dankzij het bedrijf, Intronics. Hieronder een paar zinnen uit het mailcontact dat we hierna hadden met Lemani.

Hi Louise and Board,

I am filled with great joy to. May God bless you so much. Wishing you health and long life I write to confirm that the money has been received in the account and we have today already got some for the scholarships fees. I took 2 days off to ensure that I pay the fees for everyone by 29th. We had a meeting with the new students and their parents to let them understand the terms and conditions of the scholarship and who is paying for them. They were so excited to be awarded this scholarship and signed the agreement. 

Please see attached some photos.

(Lemani met een aantal studenten + ouders/verzorgers)

Zikomo kwambiri!! Knuffel!

Lemani

In totaal sponsoren we dit jaar 34 studenten die afkomstig zijn van Dzoole Primary school en 24 studenten die afkomstig zijn van de Nanthomba school.

Share this Post