Future4all

Admin/ juni 14, 2019/ Uncategorized

Lemani, onze coördinator in Malawi, is een hardwerkende jongeman. Hij heeft grote ambities om in zijn land de armoede te bestrijden. Onze stichting ondersteunt hem daarin waar mogelijk. Wat heel bijzonder is, is dat hij kortgeleden een stichting heeft opgezet. Voorheen werkten we samen met de goede doelen commissie in Dzoole. Tegenwoordig werken we samen met Lemani zijn stichting Future4all. Future4all is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers waarmee Help Malawi Nederland in Dzoole-village samenwerkt. Futere4all heeft steun gekregen van het district Ntcheu in de vorm van gratis kantoorruimte in de stad Ntcheu.

De board van Future4all bestaat uit vijf mensen:
Lemani Ngaiyaye, director (beroep “program director”)
Crispin Mphando, chairman (beroep “accountant”)
Lilian Chinkonde, vice chairman (beroep “teacher secondary school”)
Richwell Tambuli, treasurer  ( beroep “HIV/Aids program officer” – PCI )
niet op de foto
Koaster Thombozi, secretary (beroep “marketeer”)

Voor de stichting heeft Lemani een ambitieus “Strategic Plan 2016-2020” geschreven.Dit plan is met het bestuur besproken, waarbij ook Louise en Marjet aanwezig mochten zijn. Wat bijzonder om daar bij te zijn, Louise kon zo ook de vragen stellen die er bij haar leven. Het plan omvat grootse ideeën, maar ja, hoe moeten die worden uitgevoerd met maar één sponsor, Help Malawi Nederland is. Nu is de vraag hoe sponsoren te vinden die bereid zijn om substantieel te financieren.Tijdens de bijeenkomst is over de mogelijkheden gesproken om grote bedrijven in Nederland te interesseren om projecten die Future4all wil opzetten te ondersteunen.

Het voorstel is dat Lemani een brief opstelt waarin hij de situatie in Malawi kort en op hoofdzaken uitlegt. Hierin neemt hij een overzicht op van een paar grote projecten in Dzoole village en de financiering die daarvoor nodig is. Te denken valt aan de kosten van de bouw van verschillende gebouwen. Help Malawi Nederland kan daar een aanbevelingsbrief aan toevoegen, waarin zij aanbiedt informatie te willen geven. Futere4all richt zich zodoende direct tot de bedrijven en sponsorgelden worden op de bankrekening van hun stichting overgemaakt en de verantwoording van de besteding van het geld gaat direct naar het betreffende bedrijf. De brief van Lemani waarin de situatie van Malawi wordt beschreven kan door Help Malawi Nederland gebruikt worden voor het vinden van sponsoren voor kleinere projecten en van  studenten (zonder het bankrekeningnummer van Future4all uiteraard). 

Ambities voor het opzetten van een skillschool kwamen ook weer ter sprake. Louise en Lemani bedachten in 2012 al dat het leren van skills belangrijk is. 

Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om verder te leren voor een beroep dat bij hen past. Daarom moet er meer diversiteit in soorten opleidingen en scholingen komen in Malawi. Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te gebruiken.

Tot wat voor moois zal dit leiden? 

Share this Post