Up-Date 6: Ramp Dzoole-vilage

Bestuur/ april 18, 2021/ Dzoole-village

We zijn er bijna……. 

In update 2 over de ramp (december 2020) hebben we voor het onderstaande steun gevraagd.

 1. Waar nodig alle getroffen gezinnen ondersteunen met  voedsel.
  De geschatte kosten hiervan zijn € 1500. De regens hebben het voordeel dat alles in de tuinen nu wel goed groeit en  in maart  verschillende gewassen kunnen worden geoogst.
 2. Huis waarop zonnecollectoren van het community centre + waterpomp staan. Materiaal kosten: € 213. De arbeid wordt door de gemeenschap zelf gedaan.
 3. Het financieren van de materialen voor de reparatie van de huizen van 11 families. De geschatte kosten hiervan zijn € 5000. De arbeid wordt door de gemeenschap zelf gedaan. Een aantal gezinnen van dekens voorzien; 350
 4. Reparatie van het dak van het onderwijzers huis.
  Materiaal kosten : € 1000. De arbeid wordt door de gemeenschap zelf gedaan.
 5. Nieuwe zonnecollector voor 1 onderwijzershuis + bijbehorende materialen.
  Kosten hiervan zijn € 869. Kosten elektricien: € 60. Met vrijwillige hulp van een paar dorpsbewoners.
 6. In het hele dorp is geen elektriciteit, behalve dan nu in het community centre Het is een grote wens van alle onderwijzers om dit ook te hebben. Zouden alle onderwijzershuizen, en dit zijn er 4, van stroom worden voorzien dan zijn de totale kosten: € 2123 waarvan € 120 voor de elektricien.

Nu (eind april) kunnen we schrijven dat we dankzij de financiële hulp van vele particulieren en een paar stichtingen, de mensen in Dzoole-village hebben kunnen helpen. Geweldig! Iedereen hartelijk dank hiervoor.

Niet in maart maar eind april kunnen de mensen gaan oogsten. Dit is later dan gedacht en hierdoor hebben we wat extra voedselhulp gegeven. Hier tegenover staat dat alle gewassen er goed voor staan en er dus een begin gemaakt kan worden met het oogsten.

De Laatste loodjes……………

In  up-date 5,  hadden we nog € 1000 nodig voor de laatste gezinnen die nog geen nieuwe dakconstructie konden maken en voor de 4 huizen die nog moeten worden afgebouwd. Dit is nu nog € 800.

Het zou mooi zijn als we deze laatste gezinnen ook nog kunnen helpen.

Share this Post