Financiële steun van Soroptimistclub ‘de Eemsmond’ voor zonnecollectoren en scholarships

Bestuur/ april 18, 2021/ Nieuws

Soms krijgen we berichten waar we echt blij van worden. Berichten die ons weer nieuwe energie geven om enthousiast verder te gaan. Dit is zo’n bericht.  

1 van de 4 onderwijzershuisjes waarin 2 gezinnen wonen

De Soroptimistclub ‘De Eemsmond’ heeft besloten om dit jaar het project voor de bouw van de zonnecollectoren voor de 4 onderwijzershuisjes te financieren. Ook gaan ze ons in 2022 en 2023 financieel steunen bij de scholarships voor meisjes die nu al op een boardingschool zitten. 

Sinds 2011 heeft deze club al verschillende projecten van ons gesteund o.a. bij de bouw van 1 van de 4 onderwijzershuisjes. Voor dit jaar hebben ze de aanvraag voor de bouw van de zonnecollectoren goed gekeurd. Kosten € 2123.  Zie: update 2 ramp Dzoole Village Dit geld is al overgemaakt en als het goed is kan 1 van de komende weken met dit project worden gestart.

Door corona zijn de kosten van de studiebeurzen voor studenten op alle scholen gestegen. Op de boarding schools is het zelfs enorm gestegen met gemiddeld meer dan €100,00 per student. Deze stijging komt deels door de te nemen maatregelen i.v.m. corona en deels door de voedselschaarste en als gevolg daarvan de stijging van de prijzen van voedsel. Op de boarding schools zitten hoofdzakelijk meisjes. Onze stichting sponsort 14 meisjes en 3 jongens, die volgend schooljaar naar een voortgezet onderwijs boarding school gaan.

Voor het schooljaar 2021 hebben we als stichting deze extra kosten uit onze reserves kunnen betalen. In 2022 en 2023 lukt ons dit zeker niet. Hiervoor was er ook een projectaanvraag ingediend zodat er zekerheid is dat alle jongeren die nu op een boardingschool zitten die school ook daadwerkelijk kunnen afmaken. En ja……….ook deze aanvraag is goedgekeurd en er is toegezegd dat de club de extra kosten voor haar rekening neemt. Dit is voor ons een hele opluchting en de 17 studenten zijn heel blij dat ze nu de school af kunnen maken.

Voor komend schooljaar moeten wij als stichting ons beleid aanpassen voor de nieuwe eerste jaars. Dit vanwege de verhoging van de schoolgelden. Voor de sponsoren de scholarship bedragen per jaar verhogen? Geen meisjes meer sponsoren die voor een boardingschool worden geselecteerd? ………………………………………

Voor nu willen we, ook namens de onderwijzers en de studenten,  alle soroptimisten uit Noordoost Groningen heel hartelijk bedanken voor hun steun.

Share this Post