Organisatie schooljaar 2020 – 2021

Bestuur/ augustus 23, 2020/ Scholarships

HELP Malawi Children voor onbepaalde tijd afwezig in Malawi.

Sinds 23 maart zijn alle basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en hogere scholen in Malawi gesloten vanwege het coronavirus.

Door het coronavirus heeft HELP Malawi Children toen zijn kantoor bij de Nanthombaschool gesloten en heeft alle activiteiten in Malawi stop gezet. Dit hield o.a. ook in dat Marie en Amin, de 2 medewerkers van HELP,  toen van de enen op de andere dag geen inkomen meer hadden en tot nu toe dus ook niet hebben. Zo gaat dit blijkbaar in De V.S., niet werken dan ook geen loon. Marie komt uit Schotland maar besloot om in Malawi te blijven en Amin is een Malawiaan. Het extra geld dat HELP aan de leraren van de Nanthombaschool betaalde voor de afterschool clases enz. werd ook stop gezet. Chris Badger, de baas van MVUU kamp, ging terug naar Engeland en MVUU kamp werd gesloten. Iedereen die in het kamp werkzaam was had vanaf die dag ook geen inkomen meer.

Als stichting hebben we steeds contact gehad met Jillian, directeur en oprichtster van HELP Malawi Children. Het komt er nu op neer dat HELP Malawi Children in Malawi gesloten blijft tot deze covid crisis voorbij is. Het gevolg hiervan is dat HELP MALAWI CHILDREN dit komend schooljaar geen studenten sponsort. Triest maar het is niet anders. Jillian hoopt dat in het voorjaar HELP Malawi Children weer aan het werk kan. Ook is daar nu dus geen medewerker die onze belangen kan behartigen met betrekking tot onze studenten die afkomstig zijn van de Nanthomba school.

Hoe komt het nu met onze studenten die van de Nanthomba school afkomstig zijn?

 Onze studenten die vanuit Nederland worden gesponsord kunnen dus, zo gauw de voortgezet onderwijs scholen open gaan, gewoon weer naar school. Deze studenten zitten in het nieuwe schooljaar in groep 2, 3 en 4. Ook zijn er de 2 dove jongens Mphatso en Maxwell. Abel, de directeur van de Nanthombaschool is samen met Lemani bereid om ervoor te zorgen dat de sponsorgelden naar de scholen gaan. Ook zijn zij bereid de studenten een beetje in de gaten te houden, iets dat anders een medewerker van HELP Malawi Children deed. Hier zijn we heel blij mee en dit is voor ons 1 zorg minder.

Als bestuur hebben we besloten om komend schooljaar alleen uit Dzoole- village nieuwe studenten te sponsoren. De belangrijkste redenen zijn:

  • Nu HELP Malawi Children afwezig is bij de Nanthombaschool kunnen zij niet een aantal studenten voor ons selecteren die een studiebeurs nodig hebben.
  • Nu met het coronavirus, kan de sponsoring in Dzoole village wel gewoon door gaan. Daar is immers een commissie ( Hierin zitten: een paar chiefs, de directeur van Dzoole primary school,  een paar leden van de school commissie en de vrouwen groep, en Lemani namens Future4All) die beslist welke studenten in aanmerking komen voor een scholarship.
  • We in Dzoole-village, voor zover we sponsorgelden hebben, zowel jongens als meisjes de mogelijkheid kunnen bieden op een scholarship.

(Zie update: http://helpmalawi-nederland.nl/index.php/category/projecten/scholarhips-projecten/ april 2020 nieuw beleid scholarships HELP Malawi Children) Het sponsorbedrag blijft €150,00 per jaar.

Zie ook de update op deze site: “Coronavirus en opening scholen

We hopen weer een aantal sponsoren te vinden die bereid zijn een student te sponsoren. Onderwijs is van essentieel belang voor deze kansarme jongeren zodat ze hun eigen toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen.

Share this Post