Jaarverslag HELP Malawi Nederland – 1 april 2019–31 maart 2020

Bestuur/ november 20, 2020/ Jaarverslag

Voor u ligt het jaarverslag van 2019-2020 van Stichting HELP Malawi Nederland.

In het financiële jaar van 2019-2020 is er veel bereikt in samenwerking met onze partner Future4all en de gemeenschap van Dzoole village waar we werkzaam zijn. De vele donaties, grotere en kleinere, hebben hiermee een mooie bestemming gekregen. Ook de vastenactie in de Heilige Petrus en Paulus parochie in Wolvega, Heerenveen, Steggerda en Wilhelminaoord  was een groot succes.

We zien dat de gemeenschap van Dzoole village met onze hulp en met hulp van Future4all de verantwoording van de voortgang van de verschillende projecten op zich neemt. Zo vormen de ogenschijnlijk losse projecten samen een geheel en zien we dat het dorp een unieke ontwikkeling doormaakt. Samen versterken ze elkaar: de schoolbibliotheek, het community center (gemeenschapshuis met hierin de childdaycare en bibliotheek voor studenten/volwassenen), de waterpomp op zonne-energie, de teacherhouses en de scholarships voor vele kinderen. (Bibliotheek Dzoole Primary school met logo van Help Malawi Nederland op de voorgevel)

 

2019-2020 heeft in Dzoole vooral in het teken gestaan van de afronding van de bouw van de waterpomp, en het verder afbouwen en inrichten van het community center. (Nanne en Louise met Sophex, de nieuwe bibliothecaris)

In Maart 2020 was Louise Swart, bestuurslid,  in Malawi. Zij had ongeveer
€ 2000 aan contant geld ontvangen van donateurs. Dit bedrag is gegaan naar het schilderen, van het hele community center gebouw en het plaatsen van glas in alle ramen. Ook is er geld  gebruikt voor de verdere inrichting en afwerking van het gebouw. Van de laatste overgebleven € 400 worden 2 meisjes in het voortgezet onderwijs gesponsord.

Zowel op Dzoole Primary school als op de Nanthombaschool hebben we weer een bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van scholarships voor kinderen. (kinderen die lezen in de school  bibliotheek van Dzoole Primary school)

Help Malawi Nederland heeft altijd geloofd in de kracht van kinderen en jongeren. Wij willen er voor zorgen dat ze deze kracht kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze hun eigen toekomst en die van hun omgeving kunnen veranderen.

We zien dat onze projecten bijdragen aan een essentieel en duurzaam verschil in Dzoole village.   We geloven ook in de kracht van het dorp en haar gemeenschap. Daarom is het ons inziens  belangrijk om als stichting in de nabije toekomst het stokje uit handen te geven en de gemeenschap van Dzoole village samen met Future4All, de verdere ontwikkeling zelfstandig vorm te laten geven. (Inrichten van de studiezaal van de community center van Dzoole tijdens het bezoek van Louise en Nanne in maart 2020)

In 2019-2020 hebben we alle lopende projecten afgerond.

We gaan door met het genereren van scholarships voor de kinderen van Dzoole Primary School en de Nanthombaschool.  Hiernaast zullen we ook een adviserende rol houden in de organisatie van de schoolbibliotheek en de bibliotheek in het community center.


(Studenten die gebruik maken van de studiezaal in de community center van Dzoole)


(Louise in gesprek met de chiefs van Dzoole in de community center over toekomstdromen)

We danken al onze sponsoren hartelijk voor de bijdragen op alle vlakken.

Bestuur Stichting Help Malawi Nederland

 

Financiën van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020

Totale inkomsten 2019-2020:  € 18502
Inkomsten per project:

 

Toelichting op het bedrag dat binnen is gekomen voor scholarships:

Het bedrag van € 13025  voor scholarships is als volgt onderverdeeld:
Eenmalige giften speciaal voor scholarships:     €  2255
Maandelijkse incasso’s voor scholarships:          €  1200
Jaarlijkse vaste giften scholarships:                      €  4170
Vooruit ontvangen scholarships:                          €  5400

Er is in 2018-2019 een lening verstrekt aan Future4All van 1250 euro.
Deze moet nog worden terugbetaald en is daarom nog niet terug te zien bij de inkomsten van 2019-2020.

Het opgehaalde geld binnen de Petrus en Paulus parochie is niet terug te vinden op de balans. Het bedrag is direct naar Vastenactie gestort. Vastenactie heeft het geld naar Future4All overgemaakt.

Totale uitgaven: € 17101,=

Uitgaven per project:

Balans boekjaar 1-4-2019 t/m 31-3-2020

Balans boekjaar 1-4-2018 t/m 31-3-2019

Balans boekjaar 1-4-2017 t/m 31-3-2018

Stichting HELP Malawi Nederland

Godelindebreestraat 1

1402 WV Bussum

www.helpmalawi-nederland.nl

Bankrekeningnummer: NL31 INGB 0006030340

Stichting HELP Malawi Nederland is een ANBI

Share this Post