Jaarverslag HELP Malawi Nederland – 1 april 2020 – 31 maart 2021

Bestuur/ september 29, 2021/ Jaarverslag

Voor u ligt het jaarverslag van 2020-2021 van Stichting HELP Malawi Nederland.

Ook Malawi werd de afgelopen anderhalf jaar beheerst door Covid-19. Net als bij ons zijn de scholen een aantal maanden gesloten geweest.

Toen de scholen voor voortgezet onderwijs weer open gingen, zijn de fees verhoogd en op de boarding schools zijn de fees zelfs verdubbeld.  Ook is het schooljaar verlegd: normaal gesproken loopt een schooljaar in Malawi van september tot en met juli en nu is dat van januari tot en met december.

Door alle gevolgen van covid-19 en met name door het verhogen van de schoolgelden en het vertrek van Help Malawi Children, hebben we besloten om alleen nog nieuwe studenten te sponsoren die komen van Dzoole Primary school. De meeste van deze studenten gaan namelijk niet naar een boarding school.  Zo blijven voor ons de kosten binnen de perken en in Dzoole hebben we een beter overzicht van het reilen en zeilen, omdat ons contact daar (met Lemani) goed is.

Het vertrek van Help Malawi Children

HELP Malawi Children heeft in april 2020 de deuren gesloten. In september 2020 stopte ook alle sponsoring van het schoolgeld aan studenten in het voortgezet onderwijs en stopte ook de begeleiding. Momenteel is er nog geen zicht op of en wanneer de mensen van Help Malawi Children terugkomen en de projecten weer oppakken.

Dat heeft consequenties voor onze stichting, aangezien wij via Help Malawi Children een aantal kinderen sponsoren om naar het voortgezet onderwijs gaan. Deze kinderen komen van de Nanthomba basisschool. Hoe nu verder met deze kinderen?  Gelukkig hebben wij Lemani, van Future4all, en Abel, de directeur van de Nanthombaschool, bereid gevonden om de financiële afhandeling van de fees en de begeleiding van de studenten de komende 3 jaren op zich te nemen. Wij, als stichting sponsoren dus geen nieuwe studenten meer die afkomstig zijn van de Nanthombaschool

Het vertrek van HELP Malawi Children betekent ook dat wij als stichting nu de kosten op ons nemen voor het onderhoud van 14 fietsen. Deze fietsen worden gebruikt door de jongens die naar Namalomba secondary school gaan en dan geen 10 kilometer hoeven te lopen.

De fietsen zijn slecht onderhouden en met de slechte zandwegen hebben de fietsen ook jaarlijks nieuwe banden en andere materialen nodig.  In totaal zullen de kosten voor het fietsproject meer dan 450 euro per jaar zijn.

Daarnaast nemen wij de reiskosten voor de blinde jongen en de 2 dove jongens voor onze rekening. Zij gaan 3 keer per jaar naar huis. Lemani en Abel zijn bereid om alles wat nodig is op vrijwillige basis te doen. Natuurlijk krijgen ze alle gemaakt onkosten vergoed. Dit zijn vooral veel reis- en benzinekosten (inclusief maaltijden) om de scholen van alle studenten 2 keer per jaar te kunnen bezoeken.

Een eigen bankrekening in Malawi

Wegens alle bovengenoemde punten hebben we besloten een eigen bankrekening in Malawi te openen. Hiervan kan Lemani de gemaakte kosten voor de begeleiding van de studenten betalen en eventuele andere kosten.

Naast de eerder genoemde vervoerskosten worden in elk geval ook de vervoerskosten voor het albinomeisje betaald en het internet abonnement van Lemani.

We zijn Lemani (links op de foto) en Abel erg dankbaar dat zij ons blijven helpen om de scholarships te kunnen blijven bieden aan de kinderen die afkomstig zijn van de Nanthomba basisschool zodat zij hun secondaryschool af kunnen maken.

Bestuur Stichting Help Malawi Nederland

Financiën van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021

Totale inkomsten 2020-2021:  € 19431

Inkomsten per project:

Toelichting op het bedrag dat binnen is gekomen voor scholarships:

Het bedrag van € 14206  voor scholarships is als volgt onderverdeeld:

Eenmalige giften speciaal voor scholarships:     €  1200

Maandelijkse incasso’s voor scholarships:          €  1000

Jaarlijkse vaste giften scholarships:                      €  6864

Vooruit ontvangen scholarships:                          €  5142

Er is in 2018-2019 een lening verstrekt aan Future4All van € 1250.
Deze moet nog worden terugbetaald en is daarom nog niet terug te zien bij de inkomsten van 2020-2021.

Totale uitgaven: € 24154

Uitgaven per project:

De totale uitgaven zijn inclusief overboeking van een bedrag naar de rekening in Malawi voor betaling van diverse kosten (zie voor uitleg ons verhaal op de eerste pagina’s).

Balans boekjaar 1-4-2020 t/m 31-3-2021

Balans boekjaar 1-4-2019 t/m 31-3-2020

Foto’s van de stormschade

Er was al een zonnecollector voor 1 onderwijzershuis. Deze is met de storm eraf gewaaid. Met steun van de Soroptimistclub “De Eemsmond” zijn er nieuwe zonnecollectoren geplaatst en hebben alle onderwijzershuizen nu stroom.

Foto’s van de stormsteun

Uitdelen van voedsel en dekens na de storm

Elk jaar sponsorden we een aantal studenten in het voortgezet onderwijs afkomstig van de Nanthomba basisschool en de basisschool van Dzoole-village.

Dit jaar is het ook gelukt sponsoren te vinden voor ‘speciale’ kinderen.

Bridget, een albino meisje, zodat zij nog 2 jaar naar groep 7 en 8 van een speciale basisschool kan gaan (foto boven rechts).

Binali voor nog 4 jaar naar de basisschool voor blinden (foto rechts).

 
Stichting HELP Malawi Nederland
Godelindebreestraat 1
1402 WV Bussum 

www.helpmalawi-nederland.nl

Bankrekeningnummer: NL31 INGB 0006030340
Stichting HELP Malawi Nederland is een ANBI

 

Share this Post