Update: Scholarships/ Studiebeurzen oktober 2016

Admin/ oktober 21, 2016/ Scholarships

Na ons bezoek in Maart aan Malawi hebben we als stichting besloten om op 2 scholen zoveel mogelijk kinderen een scholarship te geven.

*De Nanthombaschool omdat we met ‘H.E.L.P. Malawi Children’ samen dit project voor scholarships hebben opgezet. We werken goed samen met HELP en we weten dat H.E.L.P. Malawi Children in Liwonde, één van de armste gebieden van Malawi, erg goed werk verricht.

*De school van Dzoole-Village omdat we daar aan de bibliotheek hebben gewerkt , een band hebben gekregen met de school en hebben gezien hoe hard een aantal kinderen hier ook financiële hulp nodig hebben wat betreft het voortgezet onderwijs. In Dzoole-village is geen andere hulp organisatie actief en als deze kinderen geen studiebeurs krijgen. Is het voor hen ook niet mogelijk het voortgezet onderwijs te volgen met alle gevolgen van dien.

Begin september zijn de uitslagen van de examens die de leerlingen van groep 8 hebben gemaakt binnen gekomen bij de scholen in Malawi . In Malawi moeten alle kinderen in groep 8 examen doen. Als je daar niet voldoende op scoort kom je niet in aanmerking voor een voortgezet onderwijs school. Je kunt ook slagen maar niet worden geselecteerd. Deze selectie wordt gedaan door “the Ministry of Education”.Er zijn veel meer kinderen die slagen dan dat er voortgezet onderwijs scholen zijn. Dus ook al ben je geslaagd dan word je lang niet altijd geselecteerd. Voor al deze kinderen stopt het onderwijs hier mits je rijke ouders hebt die je naar een privé school kunnen sturen. Eigenlijk wonen deze rijkere mensen alleen in de steden. Voor de kinderen van onze 2 scholen , die wel worden geselecteerd, zijn er 3 mogelijkheden wat betreft het voortgezet onderwijs Slaag je maar heb je niet hele hoge cijfers dan word je geselecteerd voor een regioschool. Hier zijn grote klassen, weinig voorzieningen, en zeker niet de beste leraren (de catagorie in het V.O. met de minste salaris). Scoor je hoger dan mag je naar een district V.O. school (hier is alles iets beter) en scoor je heel hoog, word je geselecteerd voor een gouvernement school. De beste V.O. scholen…. Het schoolgeld is voor elke school anders. Vaak zijn de scholen ‘boardingschools’ vanwege de afstand. De regioscholen zijn ook vaak boarding scholen voor meisjes. Veel studenten moeten meer dan 10 kilometer lopen om op school te komen en voor meisjes is dit niet altijd veilig. Vandaar de mogelijkheid voor een boardingschool.

De Nanthombaschool.

Hier hebben 73 kinderen examen gedaan waarvan er 68 zijn geslaagd.

Helaas zijn er maar 20 geselecteerd voor het voortgezet onderwijs. Na overleg met Juve, de ‘H.E.L.P. Malawi Children’ medewerker die onze contactpersoon is, hebben we, (gezien onze financiën nu), besloten om 9 studenten te sponsoren. Twee jongens die naar een district school gaan en 7 meisjes die naar een regio-boarding school gaan.

Dzoole-Village school

Hier hebben 35 kinderen examen gedaan waarvan er 32 zijn geslaagd. 
Van deze 32 zijn er26 kinderen geselecteerd Dit is geweldig alleen ook hier kunnen lang niet alle ouders/verzorgers het schoolgeld betalen. Lemani heeft samen met, the school Managment Committee, een aantal Chiefs, teachers en the Mother Group besloten dat hiervan 19 kinderen echt sponsoring nodig hebben. Dit zijn 9 meisjes en 10 jongens. Op onze rekening stond nog 6000 euro gereserveerd voor malarianetten, die we hadden ingezameld voor de bevolking van Dzoole-village. Deze malarianetten waren niet meer nodig. (zie elders op onze site). Als stichting hebben we besloten om dit geld te gebruiken voor sponsoring van deze studentenzodat ze alle 19 naar het voortgezet onderwijs kunnen Dit bedrag is niet genoeg voor 4 jaar sponsoring van deze 19 studenten. Wij zijn dan ook hard op zoek naar meer sponsoren. 

Wilt U ons helpen om deze kinderen en hun families een menswaardige toekomst te geven?????? Hoe? Zie onderaan op deze site.

Graag willen we komend schooljaar weer zoveel mogelijk kinderen een scholarship geven.   Alles in Malawi is een stuk duurder geworden, zo ook de scholarships. Voor 150 euro per jaar sponsort U een kind. Natuurlijk is elk bedrag welkom. Net zoals de uitdrukking; “Vele kleintjes maken 1 grootte”  , kunnen meerdere kleine bijdragen ook weer zorgen voor 1 scholarship.

Steun dit project!
1 student voor 1 jaar kost +/- €150,-
1 doof jongetje voor 1 jaar kost +/- €320,-
Doneer op bankrekening NL31INGB0006030340 tnv Stichting HELP Malawi Nederland, Bussum
Noteer bij Opmerking: Studiebeurs

Share this Post