Studiebeurs / Scholarship

Bestuur/ maart 11, 2021/ Uncategorized

Sinds het begin van deze eeuw is het basisonderwijs voor kinderen in Malawi gratis, op de examengelden na. Dit geldt echter niet voor het voortgezet onderwijs. Dit voortgezet onderwijs is voor iedereen hetzelfde en duurt 4 jaar. In groep 8 van de basisschool moet je een examen doen. Als je hiervoor slaagt dan kun je door  “the Ministry of Education” geselecteerd worden voor het voortgezet onderwijs. Hiervoor moet je wel hoog scoren. Minimaal goed theoretisch als je het met ons onderwijsstelsel vergelijkt. Voor kinderen die lager scoren of het examen niet halen, houdt hier het onderwijs op. Triest maar zo gaat dit in Malawi.

Eén jaar voorgezet onderwijs kost gemiddeld € 180  per kind. Dat betekent dat één kind voor € 720 4 jaar naar het voortgezet onderwijs kan en hierdoor een goede basis heeft om in haar of zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Elk jaar ronden gemotiveerde kinderen met goede resultaten de basisschool af, maar zijn vanwege geld gebrek niet in staat om het voortgezet onderwijs te volgen. Dit is voor ons onvoorstelbaar maar in Malawi een realiteit.

Als stichting willen we deze jongeren helpen om aan een goede toekomst te bouwen.
Met een bedrag van € 720 kan dit voor 1 kind mogelijk worden gemaakt.

U kunt ons steunen door:

  • Een eenmalige gift.
  • Een maandelijkse vaste gift.
  • Vier jaar lang dezelfde student steunen. Dit kan voor € 180 per jaar.
      U krijgt dan informatie over de student die u steunt en er is briefwisseling mogelijk.
      Hiervoor kunt u contact opnemen met Louise Swart. Mailadres: louiseswart@home.nl

Doneer op bankrekening NL31 INGB 00060 30340
t.n.v. Stichting HELP Malawi Nederland, Bussum o.v.v. Studiebeurs

Share this Post