Jaarverslag HELP Malawi Nederland – 1 april 2022–31 maart 2023

Bestuur/ oktober 1, 2023/ Jaarverslag, Uncategorized

Voor u ligt het jaarverslag van 2022-2023 van Stichting HELP Malawi Nederland.

Naast extreme weersomstandigheden heeft ook Corona een flinke impact op het leven in Malawi gehad. Alles is er erg duur geworden en zo ook de scholarships.

Bijna alle fees zijn verdubbeld. Normaal zouden we dit jaar € 7002,-  hebben moeten betalen voor de 39 studenten die naar het tweede, derde en vierde jaar gaan. Door alle verhoogde kosten is dit ongeveer € 12200,-  geworden. Dit hele bedrag hebben we uiteindelijk dankzij extra giften kunnen betalen, fantastisch!

Ook de stichting ‘Future4All’ van Lemani heeft het financieel moeilijk door Corona. We hebben daarom besloten om de schuld die met een maandelijks bedrag zou worden afgelost, kwijt te schelden.

In dit jaar hebben wij weer kans gezien naar Malawi af te reizen, net nadat orkaan Freddy in het gebied had huisgehouden.

Van half maart tot half april zijn wij, Louise en Anna-Maria, samen met Els en Ankie naar Malawi afgereisd om er weer een aantal projecten uit te voeren. Het was een bijzondere reis.

Dit keer konden we niet alles doen wat we hadden gepland, omdat door de orkaan wegen onbegaanbaar waren. Op het moment dat wij aankwamen heeft het ook nog veel geregend en dit maakte alles lastig uitvoerbaar. Het weer had er tevens voor gezorgd dat de wc bij de familie Ngayaye was weggespoeld, waardoor we de eerste twee weken niet in Dzoole village konden logeren.

De familie Ngayaye heeft met spoed nieuwe wc’s gebouwd, zodat Louise en Anna-Maria de laatste week wel daar konden logeren (de week dat Ankie en Els weer weg gingen).

In de weken dat Ankie en Els er waren, zouden we in het childdaycare de meegenomen spelletjes gaan oefenen met de leidsters en de kinderen. Maar bij aankomst hoorden we dat het childdaycare gesloten was in die periode. Gelukkig hebben we een aantal leidsters wat uitleg kunnen geven.

Voor meer informatie over de reis verwijzen we naar de website waar we alle vier iets hebben geschreven over onze ervaringen.

Financiën van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023

Totale inkomsten 2022-2023:  €19224,=

Inkomsten per project:

Totale uitgaven 2022- 2023: € 21734,95

Uitgaven per project:

Balans boekjaar 1-4-2022 t/m 31-3-2023

Het tekort dat is ontstaan heeft mede te maken met de coronaperikelen in Malawi. De scholen zijn in de eerste Coronaperiode een half jaar dicht geweest en het nieuwe schooljaar begon in januari 2021.

Het schooljaar daarop startte in januari 2022, en de regering besloot dat dit eindigde eind september.

Het afgelopen schooljaar ving eigenlijk zonder schoolvakantie aan op 10 oktober 2022 en eindigde begin juli 2023.

Nu lopen de schooljaren weer gelijk aan voor de coronatijd en net als bij ons: Start begin september 2023, eindigt juli 2024.

Deze wisselingen worden besloten zonder medeweten van de scholen.

Wij zijn blij met al onze sponsoren en het afgelopen jaar hebben we ook gemerkt hoe prettig het is om maandelijks vaste giften te krijgen.  Elke gift telt, ook al is het maar een klein bedrag.

Het geeft een continue stroom van inkomsten, waardoor wij weten wat er minimaal binnenkomt en hier rekening mee kunnen houden bij extra uitgaven.

Reis 2023

Noodweer

Het noodweer door orkaan Freddy heeft Malawi ontregelt. Overstromingen, huizen en wegen verwoest, vele doden.

Ook onze projecten hebben door de storm vertraging opgelopen en we hebben niet alles kunnen doen wat we op de planning hadden

Op de motor heeft Louise plekken kunnen bereiken die
met de auto onbegaanbaar waren geworden

Aan de slag in het Community centre: childdaycare 2 en de bibliotheek

Schoolbezoeken

Heel veel bezoekjes aan alle studenten die via onze stichting een scholarship krijgen. Hier ontmoet Ankie haar student Angela

Louise en Chaddrick bij zijn ouderlijk huis. Hier heeft hij zijn universitaire diploma in zijn handen. Hij is de allereerste student die via onze stichting een scholarship heeft mogen ontvangen.

Share this Post