Help ons Dzoole-village helpen!

Admin/ maart 23, 2016/ Nieuws

Van 4 maart t/m 23 maart 2016 zijn we met z’n vieren – Louise, Anita, Maurizio en Anna-Maria  – in Malawi aan het werk geweest om de projecten voor Dzoole-village ten uitvoer te brengen.    

We hebben drie weken bij de familie van Chikondi en Lemani geleefd en zijn heel warm ontvangen en goed verzorgd. Het was een onvergetelijke ervaring om deel uit te maken van het familieleven, maar ook van het dorpsleven. We hebben kunnen zien en ervaren hoe de mensen leven en  overleven in een situatie waarin niet altijd makkelijk in de eerste levensbehoeften kan worden voorzien. We hebben ook kunnen zien hoe gemeenschapszin in een arm land er uit ziet en dat is bijzonder om mee te maken.  De dankbaarheid en blijdschap over onze komst was duidelijk zichtbaar en voelbaar in het dorp. Het is voor de inwoners speciaal dat er mensen van buiten het dorp iets voor hen doen, dat zijn ze niet gewend en zoals men het zelf zo mooi zegt in Dzoole-village: ‘Gasten blijven nooit voor altijd, dus die moet je behandelen als kostbare parels’ en zo voelden we ons daadwerkelijk behandeld.

Samen met de gemeenschap hebben we veel kunnen realiseren:

* Maurizio heeft samen met Maurana en Faruk een wandschildering gemaakt in het kinderdagverblijf.

*Louise, Anita en Anna-Maria hebben de schoolbibliotheek ingericht. Daarbij hebben ook de bibliotheekmedewerkers, Lydia, Isaac en Veronica meegeholpen. Ook zijn zij geïnstrueerd over hoe de bibliotheek het best gebruikt kan worden en hebben we een teach-the-teacher gehouden voor de  leerkrachten van de school.

*We hebben samen met de dorps commissie ter plekke besloten nog een tweede lading maïs te verdelen met het geld dat onze maïsactie had opgeleverd.

*We hebben bijna alle kinderen die via onze stichting (en via de Soroptimisten) een scholarship krijgen bezocht op hun scholen. Zowel de kinderen in Dzoole-village als oud-leerlingen van de Nanthomba-school.

*Twee kleermakers van het dorp hebben een naaimachine gekregen. Daarmee hebben ze in de drie weken een aantal kussenslopen en kerstgroepjes gemaakt. Deze heeft Louise mee naar huis genomen als voorbeelden om te kijken of ze eventueel verkocht kunnen worden als Fair trade producten.

*Louise heeft tandartsmateriaal in het ziekenhuis afgeleverd.

*Ons project voor het verstrekken van malarianetten aan alle gezinnen van Dzoole-village is niet doorgegaan, omdat er in de eerste week dat we er waren door een andere organisatie malarianetten zijn verstrekt.

Met veel plezier hebben we gewerkt aan de projecten. Meer informatie (en foto’s) over de projecten is te vinden onder het kopje Nieuws.

Zonder onze sponsoren waren deze acties niet mogelijk geweest en we danken iedereen nogmaals voor zijn/haar bijdrage. Zikomo kwambiri!

Share this Post