Vastenactie 2018

Admin/ november 13, 2019/ Inzamelingsacties

Vastenactie.

In oktober 2018 heeft de V.O.M. groep van de katholieke kerk in Wolvega i.s.m. onze stichting een aantal projecten ingediend bij Vastenactie.

V.O.M. betekent: Vrede Ontwikkeling Missie. Alle activiteiten in de kerk die te maken hebben met deze 3 onderwerpen worden georganiseerd door deze V.O.M. groep. Zo is de Vastentijd een periode waarin de V.O.M. een actie organiseert voor een goed doel. Deze actie wordt landelijk georganiseerd door de stichting ‘Vastenactie’.

Vastenactie is een onderdeel van Stichting BVA. Tijdens de vastentijd probeert zij geld in te zamelen in de katholieke kerken voor een aantal goede doelen. Als V.O.M.groep en stichting kun je bij hen ook ‘eigen doelen’ projecten indienen. Dit hebben we, gedaan. We hebben 5 projecten ingediend om actie voor te voeren binnen de HH Petrus en Paulus Parochie in Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord.

Vastenactie heeft 4 van de 5 projecten goedgekeurd onder het motto: “Samen ervoor gaan”. Dit houdt in dat we onder het keurmerk van Vastenactie,tijdens de vastenperiode, actie kunnen voeren op alle 4 locaties van de HH. Petrus en Paulusparochie. De opbrengst wordt met 50% verhoogd door Vastenactie.

De goedgekeurde projecten:

1.Inrichten dorpscentrum.
De bouw is nu zover gerealiseerd dat het gebouw kan worden ingericht:
Onderstaande ruimte wordt een lees/studeer ruimte voor studenten waarin ook naslagwerken komen te staan.
De ruimte waar de kinderen Kerstmis vieren wordt ingericht als kinderdagopvang (child-day-care) lokaal.

2.Inrichten Speelplaats
Het is de bedoeling dat er een speelplaats met speelmateriaal voor het gebouw komt.

3.Zonnecollector
Bij het gebouw willen we graag een zonnecollector plaatsen. Deze zorgt ervoor dat de leesstudieruimte optimaal gebruikt kan worden. Het stelt de studenten in staat om als het donker is verder te gaan met studeren. Zonder zonnecollector zou dit niet mogelijk zijn omdat in Dzoole niemand beschikt over elektriciteit.

De zonnecollector zorgt er ook voor dat de 2 kleermakers van Dzoole-village op een elektrische naaimachine kunnen naaien. Zij zullen meer kunnen produceren, van betere kwaliteit. Met als gevolg een hoger inkomen voor hun hele familie waar zij de kostwinner voor zijn.

4.Boren (60 meter diep)+ Buizen voor nieuwe waterpomp
We hebben het nu financieel rond dat er een nieuwe elektrische waterpomp met zonnecollector gebouwd kan worden. (zie bij ‘nieuwe projecten, bouw waterpomp’) ) Om deze waterpomp met zonnecollector goed te kunnen laten functioneren zijn er grotere buizen nodig.

5. Scholarships
De aanvraag voor een aantal scholarships (studiebeurzen voor het voortgezet onderwijs), heeft vastenactie niet goed gekeurd. De reden hiervoor is, dat ze geen persoonlijke doelen steunen. Heel jammer want volgens ons is juist onderwijs, mensen de kans geven zich te ontwikkelen, de beste ontwikkelingshulp. Je helpt ook niet alleen die ene student maar vaak de hele familie. We kunnen hier wel actie voor voeren maar vastenactie zal het bedrag niet verhogen met 50%..

Kosten
Inrichting Dorpscentrum + speelplaats:     € 5557,-
Zonnecollector                                                 € 3180,-
Boren + buizen waterpomp                          € 4500,-

We gaan dus actie voeren met als doel het totaal van €13237,- Van dit bedrag moeten we dus ongeveer zelf €8900,- bij elkaar zien te krijgen en Vastenactie vult het dan aan met 50% dus ongeveer €4450,-.

Het moet allemaal nog gebeuren in de Vasten tijd maar wij , de V.O.M. en de
stichting HELP Malawi Nederland, gaan ervan uit dat dit gaat lukken. Wij gaan in ieder geval ons best hiervoor doen.

Samen ervoor gaan
De bevolking van Dzoole-village probeert zelf zo veel mogelijk te doen.

 

Voorbeeld : De bevolking bakt zelf de stenen en ze doen alle bouwwerkzaamheden vrijwillig. Dit wel onder deskundige betaalde begeleiding.

 

 

Voorbeeld : Vrouwen zijn op toerbeurt vrijwillig aanwezig in de kinderdagopvang. Ook zorgen zij ervoor dat de aanwezige kinderen elke dag Nsimapap krijgen (pap gemaakt van maïs)

 

 

………………….……………………….…………………………“Samen”…………………………………….……………….……………

Samen kunnen wij deze projecten mogelijk maken met financiële steun van:

Share this Post