Bezoek Malawi 2020

Bestuur/ november 26, 2019/ Communitiy centre, Nieuws

Van 12 maart tot 2 april ga ik voor 3 weken naar Malawi.
In die 3 weken ga ik, samen met een vriendin, alle studenten bezoeken.
Ook gaan we aan het werk in de schoolbibliotheek van Dzoole-village en kijken wat we in die tijd nog kunnen doen in het nieuwgebouwde Community Centre. We logeren dan bij de familie Ngaiyaye in Dzoole village en in het Mvuu camp vlak bij de Nanthombaschool.

Als u meer wilt weten over het Community Centre kunt je het beste naar ‘inzamelingsactie ‘ vastenactie 2018’ en ‘resultaat vastenactie 2018’.
Vorig jaar hebben we al een start gemaakt met de bouw en tijdens de vastentijd 2019 hebben we o.a. geld ingezameld voor de inrichting enz. Een timmerman is nu bezig met het maken van kasten o.a. in de studie/leesruimte voor jongeren/volwassenen.
Ondertussen zijn de kinderen al aan het spelen op een aantal speeltoestellen en is er, door het plaatsen van zonnepanelen, elektriciteit binnen. De updates hierover volgen later maar ik heb hierbij 2 foto’s geplaatst zodat u een indruk kunt krijgen.


Brengt mij bij de volgende vraag. Heeft misschien nog een laptop die u niet meer gebruikt maar nog wel goed is? Maakt niet uit hoe oud die is, als die het maar goed doet. Wij willen deze heel graag hebben. We nemen de laptops mee naar Malawi en deze komen in de studie/leesruimte. Lemani kan studenten dan leren hoe hier op te werken en soms is internet ook mogelijk. Op de meeste voortgezet onderwijs scholen zijn wel een paar computers.

Onder projecten/meer jaren projecten/scholarships vindt u een nieuwe update, ‘tien jaar scholarships’. Als u op het woordje ‘hier’ klikt, ziet u een power-point over 2 studenten.

Wij, het bestuur van Help Malawi Nederland, wensen u alvast allemaal fijne kerstdagen en een gezond 2020.

Namens HELP Malawi Nederland,

Louise Swart

Share this Post