Jaarverslag HELP Malawi Nederland – 1 april 2021–31 maart 2022

Bestuur/ september 21, 2022/ Jaarverslag

Voor u ligt het jaarverslag van 2021-2022 van Stichting HELP Malawi Nederland.

Momenteel gaat het, net als in zoveel Afrikaanse landen, niet goed in Malawi. Op 23 juni 2022 schreef Lemani, onze contact persoon in Malawi, het volgende:

“Now inflation had hiked by 24% everything is now skyrocking like anything. Ukraine war, Covid19 and other Global issues hitting hard globally especially poor African countries. It is a crazy world.
There was a national blackout.

Dit alles zal zeker ook gevolgen hebben voor onze scholarships.

Er is totaal geen zicht op hoeveel schoolgeld er komend jaar betaald moeten worden voor 1 jaar voortgezet onderwijs op de verschillende scholen. We wachten af en hopen er het beste van. Voor nu hebben we als stichting besloten om 180 euro voor de jaarlijkse bijdrage van de scholarships te vragen (ipv 150 euro). Begin september 2022 is de eerste verhoging al binnen. Voor 14 studenten die op Namalomba secondary school zitten, wordt voor het laatste trimester nog 340 euro extra gevraagd.

Ook de klimaatverandering zorgt in Malawi voor meer ellende. Zo waren er in februari en maart 2 stormen waarbij 53 gezinnen dakloos zijn geworden.  Deze gezinnen hebben we allemaal kunnen helpen met dekens en huisraad.

We willen iedereen bedanken die onze projecten dit jaar heeft gesteund. Sommige van de sponsoren doen dit al jaren erg trouw. Ook zijn er een paar sponsoren die eenmalig een groter bedrag hebben gedoneerd. Hiervan hebben we o.a. nieuwe accu’s aan kunnen schaffen voor de zonnecollectoren en 4 extra studenten voor 4 jaar een scholarship kunnen geven. Met het ingezamelde bedrag hebben we weer veel kinderen en hun ouders in Malawi kunnen helpen.

Met bijzondere dank aan de kinderen van de Matthëusschool in Joure, waar in maart een enorm groot bedrag bijeen is gebracht. De helft hiervan ging naar de Oekraïne en de andere helft, ongeveer 5600 euro, naar onze stichting. Het was een hartverwarmende vastenactie!! Het geld dat bijeen is gebracht is na 31 maart 2022 op onze rekening gestort. Dit bedrag komt dus terug  in het volgende jaarverslag.  Er zijn materialen en boeken van dit geld gekocht. Verder worden van het bedrag ook 4 kinderen gesponsord voor de duur van 4 jaar. Zijn gaan dan vanaf 1 januari 2023 naar het voortgezet onderwijs.

Om onze projecten goed te kunnen laten verlopen, is Lemani in Malawi  nog steeds onze steun en toeverlaat. Hij regelt van alles voor ons en houdt ook contact met de kinderen die een scholarship krijgen. Dit is voor ons als stichting heel erg belangrijk. Thank you Lemani!

Bestuur van Stichting Help Malawi Nederland

 

test

Financiën van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022

Totale inkomsten 2021-2022:  €18464,05

Inkomsten per project:

Toelichting op het bedrag dat binnen is gekomen voor scholarships:

Het bedrag van €11017,=  voor scholarships is als volgt onderverdeeld:

Maandelijkse incasso’s voor scholarships:           €  1186,=

Jaarlijkse vaste giften scholarships:                      €  6864,=

Overige giften:                                                      €  3303,=

Er is in 2018-2019 een lening verstrekt aan Future4All van 1250 euro. Deze moet nog worden terugbetaald en is daarom nog niet terug te zien bij de inkomsten van 2021-2022. Vanaf april 2022 wordt er maandelijks 60 euro terugbetaald door de bestuursleden van Future4all.

Totale uitgaven 2021- 2022: € 21715,09,=

Uitgaven per project:

De rekening van Malawi:

Lemani beheert deze rekening en stuurt ons eens per 2 maanden een overzicht. Hij betaalt hiervan de vervoerskosten voor de blinde en dove jongen en het albinomeisje. Ook de vervoerskosten voor o.a. het bezoeken van al onze studenten (soms samen met Abel) worden hiervan betaald.

De kosten van het fietsenonderhoud waren afgelopen jaar 416 euro. Het is een wat lager bedrag dan normaal, omdat er minder studenten gebruik maken van een fiets. De materialen zijn overigens wel veel duurder geworden.

Voor Lemani betalen we vanaf deze rekening zijn internet- en what’s app-bundel. Dit is voor onze communicatie met hem en voor de communicatie van Lemani met Abel.

Balans boekjaar 1-4-2021 t/m 31-3-2022

Uit bovenstaande blijkt dat we 3251,04 euro tekort zijn gekomen in dit boekjaar. Door onze reserves in 2020 en de gulle giften van de afgelopen maanden, hebben we dit tekort kunnen opvangen.

In februari werd Malawi geteisterd door 2 stormen: Ana en Eunice.
We hebben alle 53 gezinnen met dekens en de noodzakelijke huisraad kunnen helpen.

test

 

 

 

De meeste fietsen die de studenten van de Nanthombaschool te leen hebben, hebben nieuwe binnen- en buitenbanden gekregen. Een aantal hebben ook nieuwe trappers gekregen.

 

 

Een aantal keren hebben we goederen opgestuurd, waaronder:

 

Ahmadu en Russell zijn 2 studenten die een scholarship voor het voortgezet onderwijs hebben gehad.
Beide hebben nu een sponsor die hun vervolgopleiding betaalt.
Dit gaat via onze stichting en Lemani begeleidt hen.

Accu’s voor de zonnepanelen

Vastenactie op de Matthëusschool

Introductie van het project Help Malawi met een toneelstukje voor alle kinderen

Materialen die tot nu zijn gekocht van het geld van de Vastenactie op de Matthëusschool

Spel- en leermaterialen en boeken

Share this Post