Opzetten van projecten

Admin/ januari 13, 2009/ Afgeronde projecten/ 0 comments

Al ruim voor de oprichting van de stichting ‘H.E.L.P. Malawi Nederland’, hebben de oprichters van de stichting samen met familie en vrienden menig project gesteund, maar ook eigen projecten opgezet en is daardoor op verschillende wijzen verbonden met projecten. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje ‘Over HELP’ en dan ‘Ontstaan van de stichting’.

Daarnaast zijn er ook verscheidene nieuwe projecten opgezet in het jaar dat Brechje en Roelof vrijwilligerswerk hebben gedaan in Malawi. 

Bij alle projecten streeft de stichting ernaar, te zorgen dat meer mensen in Malawi zelfvoorzienend worden en zo een zelfstandig inkomen hebben en het verrichten van al het geen dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De hulp richt zich op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, technische ontwikkelingen en het stimuleren van landbouw, productie en handel. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met “H.E.L.P. Malawi Children”.

 Op dit moment is het streven van de stichting om de opgezette projecten goed te onderhouden en bepaalde projecten waarvan wij denken dat ze een belangrijke bijdrage leveren, voort te zetten.


Een beknopt overzicht van de projecten en de bijbehorende kosten kunt u vinden in de jaaropgave. De stichting heeft er verder voor gekozen om ontvangen donaties te besteden ten bate van de projecten en de realisatie daarvan. Alle persoonlijke gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfkosten e.d. worden door de individuele bestuursleden uit eigen middelen betaald.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*