Up-date 2 ramp Dzoole village

Bestuur/ december 13, 2020/ Dzoole-village

Veertiendagen geleden waren er zware regens en windstoten in Dzoole-village. U heeft hierover kunnen lezen op: http://helpmalawi-nederland.nl/index.php/2020/11/30/nieuwe-ramp-in-dzoole-village/

Hoe gaat het nu in het dorp? Nadat een aantal gezinnen eerst in de kerk en het schoolgebouw waren opgevangen, zitten zij nu bij buren of familie. De getroffen gezinnen hebben niets meer. Ook hun voedsel voorraad is door de regens vernietigd. Ik heb steeds contact met Lemani, onze man in Dzoole-village, en dit schreef hij over de 46 getroffen families waar het dak van het huis is gewaaid.

“11 families out of 46 families (24%) are very vulnerable and need assistance the most because, some of them are single mothers, old people, sicky people and families keeping more orphaned children”

Om deze families van voedsel en dekens te voorzien hebben we voor de eerste maand € 704 en € 440 nodig. Door de donatie van verschillende sponsoren, hebben we deze week € 800 overgemaakt en hiervan worden komende week de eerste voedsel pakketten + dekens uitgedeeld. Verder is de bevolking samen hard aan het werk om alles weer zo goed mogelijk te repareren.

De DEM (District Education Manager) heeft € 95 gegeven voor nieuwe spijkers enz. voor het onderwijzers huis. (meer heeft ze niet en krijgt de school ook niet).

Op het onderwijzershuis liggen weer de oude en meestal kapotte platen. Het lekt overal en de zonnecollector met de bijbehorende materialen oa. batterij/accu zijn vernietigd door de storm en het water. Dit was de enige stroomvoorziening bij de school.

Het huis waar onze zonnecollectoren voor het community centre en de waterpomp opstaan is ook beschadigd. Reparatie hiervan heeft ook een prioriteit i.v.m. eventueel het volgende noodweer. Onze hulp is dringend nodig. In overleg met Lemani en via Lemani met de chiefs,  zijn we tot onderstaande prioriteiten lijst gekomen.

1.Waar nodig alle getroffen gezinnen ondersteunen met  voedsel.
De geschatte kosten hiervan zijn € 1500. De regens hebben het voordeel dat alles in de tuinen nu wel goed groeit en  in maart  verschillende gewassen kunnen worden geoogst.
2. Huis waarop zonnecollectoren van het community centre + waterpomp staan. Materiaal kosten: € 213. De arbeid wordt door de gemeenschap zelf gedaan.
3.Het financieren van de materialen voor de reparatie van de huizen van 11 families. De geschatte kosten hiervan zijn € 5000. De arbeid wordt door de gemeenschap zelf gedaan.

4.Reparatie van het dak van het onderwijzers huis.
Materiaal kosten : € 1000. De arbeid wordt door de gemeenschap zelf gedaan.
5.Nieuwe zonnecollector + bijbehorende materialen.
Kosten hiervan zijn € 869. Kosten elektricien: € 60. Met vrijwillige hulp van een paar dorpsbewoners.
6.In het hele dorp is geen elektriciteit
, behalve dan nu in het community centre Het is een grote wens van de onderwijzers om dit ook te hebben. Zouden alle onderwijzershuizen, en dit zijn er 4, van stroom worden voorzien dan zijn de totale kosten: € 2123 waarvan € 120 voor de elektricien.

Om bovenstaande te kunnen realiseren hebben we uw financiële hulp nodig. De mensen die al een donatie hebben gedaan willen we hiervoor heel hartelijk bedanken.

Het is ‘maar’ 1 dorp, het zijn ‘maar’ 46 gezinnen en een paar onderwijzers maar…………………….
Kerst is een tijd van hoop. Door uw gift geeft u de mensen in Malawi weer hoop.

 Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland
o.v.v. storm
NL31 INGB 0006030340 t.n.v. Stichting HELP Malawi Nederland, Bussum.

Share this Post